Uzupełnij formularz aby poznać bezpłatną wycenę
Kontakt:

Telefon: +48 883 004 929
E-mail: kontakt@uniwersytetwiedzy.com

Regulamin serwisu UniwersytetWiedzy.com

I Zasady ogólne

 1. Serwis zajmuje się realizacją internetowych usług edukacyjnych dotyczących zwłaszcza redagowania tekstów oraz konsultacji, z uwzględnieniem uwag i sugestii zamawiającego.  
 2. Materiały szkoleniowe autorstwa redakcji serwisu są tekstami o charakterze przykładowym i pomocniczym, mogą być wykorzystywane tylko przy redakcji tekstu oraz jako materiał konsultacyjny. Zabronione jest wykorzystanie materiałów uzyskanych z serwisu  w jakikolwiek sposób naruszający prawo polskie lub międzynarodowe, zwłaszcza prawo autorskie lub kodeks karny (w tym art 272 k.k). Redakcja i wykonawcy materiałów o charakterze naukowym nie wyrażają zgody i nie  ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie utworów swojego autorstwa.

II Realizacja zlecenia

 1. Zlecenia przyjmowane są zarówno w formie elektronicznej (wiadomość e-mail, formularz kontaktowy), jak i telefonicznej ( pod numerem zamieszczonym na witrynie internetowej serwisu).
 2. Realizacja zlecenia przebiega zgodnie z wytycznymi klienta : etapami bądź w całości, wedle ustalonego z klientem grafiku.
 3. Wszelkie uwagi, konsultacje i ustalenia dotyczące realizacji usługi ustalane są między stronami pisemnie za pomocą wiadomości e-mail. Przy czym zgłaszanie zmian po wstępnych ustaleniach,  w trakcie realizacji zlecenia może generować dodatkowe koszty obciążające klienta.
 4. Rezygnacja ze strony klienta w trakcie trwania współpracy związana jest z utratą wpłaconych środków w związku z faktem poniesienia przez przyjmującego zlecneie kosztów związanych z opracowaniem i procesem przygtowawczym do redagowania zamówionych treści.  

III. Płatności

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Za początek realizacji zlecenia uważa się zaksięgowanie wpłaty na koncie redakcji, bądź przekazanie potwierdzenia dokonanego przelewu.
 3. Złożenie zlecenia oraz dokonanie opłaty uniemożliwia rezygnację z usługi. W związku z powyższym prosimy klientów o przemyślane składanie zamówień.
 4. Na wniosek klienta określoną płatność można rozłożyć na dwie raty.
 5. Dokonanie kolejnej ratalnej wpłaty jest równoznaczne z akceptacją wcześniej przesłanej części zlecenia.
 6. Odbiór pełnego materiału możliwy jest wyłącznie po dokonaniu pełnej, ustalonej wcześniej opłaty na konto zleceniobiorcy.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje i wszelkie uwagi dotyczące materiałów są rozpatrywane wyłącznie po precyzyjnym, pisemnym uzasadnieniu uwag w formie e-maila w trakcie 14 dni od przesłania zlecenia.
 2. Opłata całości zlecenia jest warunkiem naniesienie poprawek.  Poprawek nie stanowią : zwiększenie objętości zlecenia oraz skracania tekstu z jednoczesnym zwiększeniem objętości pozostałych materiałów według odmiennych wytycznych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na witrynie internetowej redakcji.


STANDARDY

Nasza redakcja zapewnia realizację zleceń według najwyższych standardów, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Cechuje nas obowiązkowość, terminowość i profesjonalizm. Mamy indywidualne podejście do każdego klienta co sprawia, iż nasze materiały szkoleniowe oraz konsultacje są zgodne z wizją nakreśloną przez naszych użytkowników. W związku z powyższym staramy się uwzględniać wszelkie uwagi i wytyczne przekazywane przez użytkowników serwisu.

Długoletnie doświadczenie w konsultacjach i redagowaniu sprawia, iż jesteśmy niezastąpioną pomocą edukacyjną. Wybierając nasza ofertę masz pewność, iż konsultacje i materiały przygotowuje dla Ciebie specjalista w danej dziedzinie. Nasza szeroka kadra redaktorów składa się z fachowców i pasjonatów określonych działów wiedzy, co sprawia, iż przygotowane materiały są adekwatne do Twoich potrzeb. Redaktorzy są otwarci na Twoje sugestie co wpływa na dopasowanie tekstu do Twoich oczekiwań.

© 2013 UNIWERSYTETWIEDZY.COM
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit S.C.